รวบรวมช่องทางการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
 
ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นต้องประสบกับแผ่นดินไหว