โยคะ ท่าสามเหลี่ยม

posted on 18 Feb 2010 19:27 by healthytipstoday in Exercise, Yoga

ท่านี้จะช่วยให้สาวๆ มีน่องสวยได้รูป และกระชับกล้ามเนื้อต้นขาช่วงหลังค่ะ

 

1. เตรียมตัวด้วยการยืนตรง
2. ก้าวขาขวาไปข้างลำตัวและให้ก้าวยาวๆ
3. หายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ หายใจออก ย่อขาซ้ายลงให้อยู่ในลักษณะชันตั้งฉากกับพื้น ส่วนมือซ้ายให้วางลงด้านในของเท้าซ้าย
4. มือขวาเหยียดชี้ขึ้นฟ้า สายตาให้เล็งไปที่มือขวา
5. หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกแล้วลดมือขวามาวางไว้ด้านในของเท้าซ้าย ส่วนมือขวาเหยียดชี้ขึ้นฟ้า สายตาเล็งไปที่มือซ้าย
6. กลับมาอยู่ในท่าพักแล้วทำสลับข้าง

Comment

Comment:

Tweet